Historia RM Group

RM Group

Początki działalności możemy zaobserwować w 2006 roku. W skład grupy RM wchodzą:

RM Solar

RM Innovation

RM Proinvest

Właścicielami wszystkich spółek są dwaj bracia. Początkowo firma rozwijała się głównie w kierunkudeveloperskim. Swoją działalność skupiała na inwestycjach polegających na wznoszeniu budynków niskokondygnacyjnych i ich sprzedaż oraz drobnych usługach budowlanych. Z biegiem czasu firma ukierunkowała swojedziałania w stronę usług ogólnobudowlanych. Od 2012 roku działając pod firmą RM Proinvest udało się rozpoznaćmocno rozwijający się rynek dociepleń -Proces Ogólnokrajowy – odbywający się głównie w budownictwiewielorodzinnym. Determinacja w działaniu, dobra znajomość branży oraz rzetelna jakość świadczonych usługsprawiły, że firma stała się liderem na rynku dociepleń, co potwierdzały roczne wyniki ilości wykonanych izolacji. Wefekcie znacznego rozwoju firmy udało się nawiązać współpracę z lokalnymi hurtowniami, wymusiło to również nafirmie zwiększenie liczby etatów i współpracowników.

RM Proinvest jako firma budowlano-inwestycyjna oferująca kompleksowe usługi termomodernizacjidostrzegała potrzebę rozwiązania problemu jakim są obiekty budowlane wykonane z wielkiej płyty. W ramach tego w 2013 roku powstała spółka HARDPRO, która miała specjalizować się w poszukiwaniu technicznych rozwiązańproblemów budownictwa lat 60-80. Wówczas spółka rozpoczęła badania nad jedną z koncepcji. Spółka stworzyłasystem kotwienia kotwą chemiczną – Kotwa PRO, który do dnia dzisiejszego wyróżnia się na rynku pod względemwysokiej jakości materiału materiału ze stali kwasoodpornej A4, ceny, nośności i prostoty montażu.

RM Proinvest jest również wykonawcą Osiedla Wiosenny Zakątek w Zielonej Górze – Starym Kisielinie. Jest tokompleks niskoemisyjnych domów jednorodzinnych wykonanych przy zastosowaniu nowoczesnych technologii iwysokiej jakości materiałów budowlanych. W 2016 roku rozpoczęły się pracę nad badaniem i stworzeniem „domumodelowego”. Opracowując koncepcję Osiedla Wiosenny Zakątek jako wartość nadrzędną została przyjęta wysokaenergooszczędność. Efektem prac są rozwiązania technologiczne i instalacyjne zapewniające relatywnie niskiekoszty utrzymania, bliskie tzw. ‘’0” energetycznemu czyli budynku samowystarczalnego pod względemenergetycznym. Oznacza to, że odnawialne źródła energii są w stanie pokryć niemal całkowicie zapotrzebowaniedomu na energie niezbędną do ogrzewania i podgrzania wody. W zawiązku z budową Osiedla oraz innymidziałaniami firma otrzymała szereg nagród m.in.:

  • Lubuski Mister Budowy – Edycja 2016 - zwycięzca w kategorii BUDOWNICTWO MAŁOKUBATUROWE zaBudynek mieszkalny, jednorodzinny, niskoemisyjny w standardzie NF40 w Zielonej Górze
  • XXV Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz – za zajęcie I miejsca w kategorii Produkt Firm Lubuskich
  • XXV Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz- za zajęcie I miejsca w kategorii Aranżacja Stoiska
  • Lubuski Mister Budowy – Edycja 2017 – wyróżnienie w kategorii BUDOWNICTWO MAŁOKUBATUROWE zaOsiedle Domów Parterowych w Zabudowie Bliźniaczej – I etap przy ul. Wiosenna w Zielonej Górze

Otrzymane tytuły stały się motywacją do dalszych działań. Wraz z budową Osiedla, spółka HARDPROrównolegle współdziałała z Uniwersytetem Zielonogórskim w ramach tworzenia kolejnej koncepcji rozwiązania problemu wielkiej płyty. Potrzeba opracowania rozwiązania prototypowej kotwy – RM Kotwa Kompozytowa, związanabyła z wyzwaniami jakie pojawiły się podczas realizacji procesów termomodernizacji. Produkt ten został zgłoszony wUrzędzie Patentowym. Spółka stale podążała za panującymi trendami oraz starała się pod każdym względemwspierać rynek lokalny budownictwa. W związku z tym Zarząd Spółki zdecydował się oddelegować jednego zczłonków do Zarządu Lubuskiej Izby Budownictwa na stanowisko V-ce Prezesa.

W 2018 roku powstała kolejna spółka pod nazwą RM Solution, która miała za zadanie wesprzeć rynekpracowniczy i zadbać o deficyt i brak rąk do pracy na rynku lokalnym. Jednakże w obliczu problemów ekologicznychjakimi są m.in. zmiany klimatu, zauważono potrzebę edukacji oraz zwiększanie świadomości społeczeństwa oprzeciwdziałaniu emisyjności CO2. Szybko zdano sobie sprawę, że dzięki takim działaniom zarówno firma jak i jejklienci mogą dołożyć wspólną cegiełkę na poprawę sytuacji na świecie. Wówczas spółka RM Solution zostałaprzekształcona na RM Solar. Misją spółki stała się edukacja poprzez dostarczenie ekologicznych rozwiązańpozwalających na redukcję kosztów za prąd, kierując się tym samym wizją jednego z wielkich polityków: „Jesteśmypierwszym pokoleniem, które zdaje sobie sprawę, że wyniszcza swoją planetę i ostatnim które jeszcze może coś ztym zrobić” [Barack Obama]. RM Solar proponuje kompleksowe działania związane z podłączeniem instalacjifotowoltaicznej do sieci energetycznej, a także z pozyskaniem stosownego wsparcia finansowego. Spółka skupiaswoje działania na trzech podstawowych założeniach:

  • niezależność energetyczna
  • brak emisji CO2
  • dobra inwestycja

Lata 2019 – 2020 zostały poświęcone na przyspieszone prace do stworzenia prototypu oraz przeprowadzeniebadań systemowych zastosowania RM Kotwy Kompozytowej w budownictwie. Dzięki wykonanym badaniomwytrzymałościowym na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz otrzymanym wynikom, kotwa może spełniać funkcje DYBLO-KOTO-ŁĄCZNIKA – pierwszego takiego rozwiązania w Europie, być może i na świecie. Zastosowanieprototypowegosystemu eliminuje dwuetapowość procesu termomodernizacjibudynków wykonanych z wielkiejpłyty, co ujednolicaproces prowadzenia pracy termomodernizacyjnych.W 2020 roku spółka HARDPRO zmieniła swąnazwę na RM Innovation co wskazuje na jej innowacyjny charakter

RM Group